Temel Değerleri

Ekonomi, Toplum ve Yeni Yaşam Derneği Temel Değerleri

 1. Kapsayıcılık
 2. Şeffaflık
 3. Katılımcılık
 4. Ayrımcılığın Her Türlüsünü Reddetmek
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Savunmak
 6. Hukukun Üstünlüğünü Savunmak
 7. İnsan Hakları ve Canlı Yaşamı ile ilgili Temel Değerler
 8. Sivil Toplumun Aktif Katılımcılığı
 9. Adalet, Özgürlük, Onurlu Yaşamın Herkesin Hakkı Olduğuna İnanmak
 10. Çeşitliliğin Birliğine İnanmak
 11. Kültürel Mirası Gelecek Nesillere Aktarmak için Korumak ve Teşvik Etmek
 12. Toleransı Yüksek, Çoğulcu ve Dirençli Toplumu Savunmak.İlkelerimiz

1.Demokratik Değerleri ve Hukukun Üstünlüğünü Savunmak
2.Ekolojik Dengeyi Korumak
3.Her Türlü Ayrımcılığı Reddetmek, 
4.İfade Özgürlüğü ve İnsan Haklarını Geliştirmek
5. Çeşitliliğe Saygı ve Cinsiyet Eşitliğini Savunuculuğu Yapmak
6.Sürekli Gelişmeyi Esas Almak
7. Toplumun, Huzur, Refah ve İlericiliği için çalışmak bu esasları geliştirmek  (4P-People, Peace, Prosperity, Progress)
8.Kadın ve Çocuk Haklarını Korumak
9.Canlı Yaşamını Korumak
10.İnsanların Mal ve Hizmetlerine Erişimde Savunuculuk Yapmak