Ekonomi ve Toplum Akademisi Projesi

Diyarbakır’da Ekonomi ve Toplum Akademisi'nde açık seminer/kurs programları projesidir. Projemizin yürütücü kuruluşu Yeni Yaşam Derneği’dir. Çalışmalarımız Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği Matra Programı çerçevesinde desteklenmektedir.

Projemizin iki temel aşaması bulunmaktadır. İlk aşama saha çalışması ile ihtiyaç ve beklentilerin tespit edilmesidir. Saha çalışmasında işlerinden edilen ve hak ihlali yaşayan akademisyenler ve eğitimcilerle birebir derinlemesine mülakatlar yapılarak bir rapor hazırlanacaktır. Bu raporlama ile birlikte ortaya çıkan beklentiler ve özgür bir akademik ortamın oluşturulmasına yönelik önerilerle birlikte, Kürt akademisyenlerin Kürt illerinde yaşadıkları hak mahrumiyetleri de tespit edilecektir.

Saha çalışması süreci devam etmekte olup, derneğimizin birlikte çalıştığı saha araştırmacıları görüşmeler yapıyor. İşlerinden edilen çok değerli akademisyenler var. İşlerinden, akademik ortamlarından edildikten sonra ki süreçte yaşadıkları güçlükleri aşmak için verdikleri mücadeleye de bu raporlamada yer vereceğiz. 

Projemizin ikinci aşaması ise sansür ve otosansürü aşarak özgür, bağımsız bir bilgi üretimi ve paylaşımı alanı oluşturmaktır. Bu alana da biz “Ekonomi ve Toplum Akademisi” diyoruz. Diyarbakır merkezli kurulan bağımsız bilimsel bilginin üretilmesinde ve yayılmasında rol almak isteyen bir akademi olma için ilk adımlarını proje startını verdiğimiz bu toplantıyla atmaktadır.

12 ay sürecek olan Ekonomi ve Toplum Akademisi'nin etkinlikleri bu iki temel çerçevede olacak. Projemiz kapsamında dijital iletişim araçlarını da kullanarak geniş katılımcı kesimlere ulaşmayı hedefliyoruz. Proje bittikten sonra da kendi kendine yetebilen bir akademi olarak çalışmalarımızı güçlendirerek, zenginleştirerek geniş kesimlere erişmeyi hedefliyoruz. 

Yerel bir yaklaşım olarak farklı alanlarda toplum için bilgi üretilmesinin ve yayılmasının sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla kurulan “Ekonomi ve Toplum Akademisi”; bağımsız ve partizan olmayan seminer/kurs programları ile farklı hedef kitlelerine ulaşmayı planlamakta.  Bilimde sansür ve otosansüre karşı Adorno’nun ifade ettiği “Bilim, itaatsiz olana ihtiyaç duyar” başkaldırısını; Max Weber'in analitiğiyle hayata geçiren bir bilim paylaşım merkezi olmayı esas alıyor.

Bağımsız ve Protestan bir duruş olarak akademi, yaratıcı düşüncenin, bilgi, eğitim ve bilgi yayma platformu olmayı amaçlayacak. Ekonomi ve Toplum Akademisi'nin farkı, yerele odaklanacak olması ve kent dinamiklerini, akademi üzerinden bir bilgi üretimi ve paylaşımı ağı ile besleyecek olmasıdır.

Akademide güncel tartışmalar da yürüteceğiz. Bu hızlı değişim-dönüşüm sürecinde yerelin dinamiklerini de bu akademide tartışarak, buradan dünyada ki gelişmelere bakacağız, bilgi akışını sağlayacağız.  Max Weber’in de belirttiği gibi ekonomiyi ve toplumu iyi analiz edebilirsek, değişen koşulları daha iyi kavrayabilme yetisine sahip olacağız.

Her bir seminerin hedef grubu farklı olacaktır. Seminerler, gençler başta olmak üzere farklı toplumsal katmanlara yönelik olarak hazırlanacak. Öncelikli hedef, heterodoks bilgi kaynaklarına erişme çabasında olan bu kuşağa bir alan açmak olacaktır. Ekonomi ve Toplum Akademisi partizan olmayan, bağımsız bilimsel eğitim ortamını sunacak ve sansür ile otosansür bariyerlerini aşacak düzeyde bir bilimsel alan mekanizması oluşturmayı amaçlıyor.

Seminer ve kursların dışında beş adet izleme değerlendirme çalıştayı düzenlenerek, akademinin daha güçlü bir şekilde bir sonraki eğitimleri-seminerleri-programları hazırlaması sağlanacaktır. Bununla birlikte hak temelli çalışan STÖ’ler ve aktivistlerin yaşadığı hak ihlallerinin tespitine yönelik bir mevcut durum raporu saha çalışmasında, birebir görüşmelerle hazırlanacaktır. Sivil toplum örgütlerinin yurttaşları bu olumsuz etkiden korumaya yönelik yasaların uygulamaya konulmasında aktif yer alması için gündem oluşturulacak, farkındalık çalışması yürütülecektir.

Ekonomi ve Toplum Akademisi Seminerleri Aşağıdaki 5 Başlık Altında Düzenlenecektir:

1. Ekonomi ve Finans 

2. Demokrasi, İnsan  Hakları ve Özgürlükler

3. Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Özgürlüğü

4. Toplum Sağlığı

5. İnsan ve Doğa Bilimleri

Her bir başlık altında 5 alt başlık ve güncel konulara göre seminer programları devam ettirilecektir. Daha sonra bu seminerler sertifika programlarına dönüştürülecektir. 

2020 yılı içerisinde toplamda dört dönemde eğitimler verilecektir.  

Bu yayın Hollanda Büyükelçiliği MATRA desteğiyle yürütülen bir proje kapsamında hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Yeni Yaşam Derneği sorumlu olup herhangi bir şekilde Hollanda Büyükelçiliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.