Ekonomi ve Finans Çalışma Grubu

Amaç:

Çalışma grubunun temel amacı; Ekonomi ve Finans ile ilgili araştırmalar yapmak, eğitimler organize etmek, sertifika programları düzenlemek, projeler hayata geçirmek ve çağın gereklerine uygun ekonomi ve finans polit,kaları önerileri geliştirmek.

 

Çalışma Grubu Ekibi:

Ramazan Tunç

Mehmet Öncü

Songül Saylı

Ömer Yıldırım

Ekolojik ve Yenilikçi Tarım Çalışma Grubu

Amaç:

Çalışma grubunun temel amacı, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yenilikçi ve ekolojik tarım konusunda araştırmalar yapmak, seminerler ve eğitim programları organize etmek, paneller düzenlemek, sertifika programları hazırlamak, yenilikçi tarım ve gıda işletmeciliği ile ilgili politika önerileri hazırlamak, projeler üretmektir.

 

Çalışma Grubu Ekibi: 

Duygu Özge Berekatoğlu

Figen Güneş

Özgür Karagöz

Ömer Yıldırım

Toplumsal Cinsiyet & Kadın Özgürlüğü Çalışma Grubu

Amaç:

 

Çalışma grubunun amacı; Toplumsal cinsiyete dayalı kalıplaşmış rolleri, ön yargıları, basmakalıp düşünceleri ve davranış kalıplarını sorgulamak, ötekileştirilen bireylere yönelik nefret söylemi, fiziksel ve psikolojik taciz ve nefret cinayetleri konularında toplumda farkındalık yaratmak, bilinç uyandırmak; bu amaçları gerçekleştirmek üzere bilgilendirme toplantıları, sempozyum, çalıştaylar, panel, konferans, forum ve seminerler düzenlemek, projeler üretmek, politika önerileri geliştirmektir.

Çalışma Grubu Ekibi:

Banu Selda Şenol

Gulan Çağın

Gülşen Demir

Berivan Öztürk

Dilan Güvenç

Melek Ayhan

Ramazan Tunç

 

 

 

Yeni Yaşam Derneği Toplumsal Cinsiyet & Kadın Özgürlüğü Ana Çalışma Alanları:

1. İnsani Faaliyetler

2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

3. Liderlik ve Katılımcılık

4. Ekonomik Güçlendirme

5. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

6. Kadın, Barış ve Güvenlik

Dil, Kültür, Tarih ve Sanat Çalışma Grubu

Amaç: 

Toplumsal tarih, dil, kültür  ve sanat alanında araştırmalar yapmak, çalışmalar yürütmek, panel, seminer, sempozyum, konferans düzenlemek, projeler üretmek, politika önerileri geliştirmektir.

Çalışma Grubu Ekibi:

Dilan Güvenç

Berivan Öztürk

Melek Ayhan

Özgür Karagöz

Gülşen Demir

 

Toplum Sağlığı Çalışma Grubu

Amaç:

Çalışma grubunun temel amacı; toplum sağlığını ilgilendiren alanlarda araştırmalar yapmak, panel, sempozyum, seminer, sertifka programları, eğitimler, konferans düzenlemek, projeler üretmek ve politika önerileri geliştirmek.

Çalışma Grubu Ekibi:

Nuh Berekatoğlu

Mehmet Öncü

Songül Saylı

Duygu Berekatoğlu

 

Toplumsal Hukuk Çalışma Grubu

Amaç:

Çalışma grubunun temel amacı; toplumsal hukuk ile ilgili alanlarda araştırmalar yapmak, panel, sempozyum, seminer, sertifka programları, eğitimler, konferans düzenlemek, projeler üretmek ve politika önerileri geliştirmek.

 

Çalışma Grubu Ekibi: 

Gulan Çağın

Gülşen Demir

Dilan Güvenç

 

 

Teknoloji ve Yapay Zekâ Çalışma Grubu

Amaç:

Çalışma grubunun temel amacı; teknoloji ve yapay zeka ile ilgili toplumu ilgilendiren alanlarda araştırmalar yapmak, panel, sempozyum, seminer, sertifka programları, eğitimler, konferans düzenlemek, projeler üretmek ve politika önerileri geliştirmek.

 

Çalışma Grubu Ekibi:

Nuh Berekatoğlu

Ramazan Tunç

Ömer Yıldırım

Dilan Güvenç

Melek Ayhan

Gulan Çağın

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Amaç:

Çalışma grubunun temel amacı; yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında araştırmalar yapmak, panel, sempozyum, seminer, sertifka programları, eğitimler, konferans düzenlemek, projeler üretmek ve politika önerileri geliştirmek.

 

Çalışma Grubu Ekibi: 

 

Ömer Yıldırım

Ramazan Tunç

Özgür Karagöz