Haberleşme Birimi

  • Dernek Sekreteri ile koordineli çalışır.
  • Toplantı, faaliyet, eğitim ve operasyon tarih, yer ve saatlerini, dernek üyelerine bildirmek.
  • Toplantılarda alınan kararları ve gelecek toplantı gündemini dernek üyelere bildirmek.
  • Yönetim kurulu ve dernek üyeleri arasındaki her türlü bilgi paylaşımını organize edip hayata geçirmek

İdari ve Mali İşler